VERIFICARI TEHNICE

Este o activitate tehnica desfasurata periodic, la fiecare 2 ani, pentru a se asigura ca aparatul satisface cerintele de functionare în conditii de siguranta www.prettybags.net.

Verificarea tehnica periodica, denumita generic si VTP este o reglementare legislativa aplicata echipamentelor de încalzire individuale (centralelor termice) ce se realizeaza numai de catre un prestator de specialitate autorizat de catre ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat), la solicitarea proprietarului, atunci când acesta considera necesar, fiind obligatorie la maximum doi ani, pentru reautorizarea functionarii echipamentului Replica Bvlgari Handbags.

Respecta prevederile legale!

Conform Legii nr. 64/ 21.03. 2008, persoana fizica sau juridica ce utilizeaza un echipament termic are obligatia si obtina autorizatia de functionare initiala sau reautorizarea, si ia masurile necesare  sa se asigure ca echipamentul este utilizat în conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si întretinerii de catre persoane autorizate de producator conform instructiunilor tehnice ale acestuia Replica Bvlgari Handbags.

Nerespectarea legislatiei în vigoare privind utilizarea centralelor termice fara VTP de o firma autorizata ISCIR duce la decuplarea de la reteaua de combustibil gazos si la o amenda cuprinsa între 2.000 si 25.000 lei.

Verificarile tehnice periodice consta în:

  1. verificarea existentei “Livretului aparatului” aflat la detinator/utilizator www.mejerseys.cn ;

  2. verificarea integritatii aparatului si a mentinerii conditiilor initiale de instalare;

  3. activitati de curatare a aparatului, daca este necesar;

  4. verificarea si reglarea instalatiei de ardere în scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta indicata de producator; Replica Jerseys

  5. analiza gazelor arse si verificarea încadrarii valorilor în limitele admise;

  6. verificarea functiontrii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta;

  7. efectuarea verificarilor aplicabile în conformitate cu conditiile tehnice prevazute în livretul aparatului, precum si în instructiunile producatorului.

  8. Instalarea si întretinerea (revizia) centralei termice trebuie efectuate întotdeauna de Replica NFL Jerseys catre personal profesionist calificat, conform Prescriptiilor I.S.C.I.R. – PT A 1-2010, în baza normelor si regulamentelor în vigoare.

Pentru a primi o oferta de verificare tehnica periodica la centrala termica, va rugam sa folositi formularul de contact. Serviciile de mai sus sunt disponibile pentru toate tipurile de centrale.